Prva godina u The Adaptavist Group 🎉

Teško je za povjerovati, ali već smo godinu dana dio Adaptavist grupe. Puno se toga dogodilo u posljednjih 12 mjeseci, tako da je naš glavni izvršni direktor Adil Nasri odvojio vrijeme kako bi se osvrnuo na našu prvu godinu u grupi i dao neke uzbudljive uvide.