Maximilian Wardenbach

2 min read

Jira & Confluence: Nenadmašni duo za upravljanje projektima i timsku suradnju

Jira i Confluence moćni su alati pojedinačno, ali kada se koriste zajedno, dostižu novu dimenziju u upravljanju projektima i timskoj suradnji. Oni su posebno razvijeni kako bi vaše upravljanje projektima učinili učinkovitijim i poboljšali suradnju...

Read More

1 min read

6 prednosti rada s Atlassian partnerom

Jeste li se ikada zapitali zašto postoje Atlassian partneri i koja je korist od kupnje Atlassian licenci i proizvoda preko takvog partnera umjesto...

Read More