1 min read

Atlassianovo ažuriranje cijena, veljača 2024: Data Center

15. veljače 2024. Atlassian će prilagoditi cijene Data Centar proizvoda. Proizvodi na koje se promjena odnosi su Jira Software, Jira Service Management i Confluence. Povlaštene cijene za Data Centar također se povećavaju ovisno o razini korisnika za Jira Software i Confluence.

 

Što se mijenja?

  1. Cijene Data Centra za Jira Software, Jira Service Management i Confluence mijenjaju se za 5-15 %.

  2. Povlaštene cijene1 Data Centra za Jira Software i Confluence povećavaju se za 10-27 %. Povlaštene cijene za Confluence ove će godine dostići kataloške cijene.

  3. End of Server Support: Atlassian i Marketplace partneri prekinut će tehničku podršku, sigurnosna ažuriranja i ispravke programskih pogrešaka za proizvode na serveru počevši od 15. veljače 2024.

Preiserhöhung

1 Povlaštene cijene uključuju posebne cijene za dugogodišnje klijente Data Centra koje su ispod kataloških cijena. Korekcijama cijena postupno se usklađuju s kataloškim cijenama.

 

Prilagodba kataloških cijena

U nastavku ćete pronaći detaljan pregled prilagodbi cijena za Jira Software, Jira Service Management i Confluence.

Proizvod Povećanje u %

Data Center Jira Software 

500–1.000 korisnika: 5 %
1.001–5.000 korisnika: 10 %
5.001+ korisnika: 15 %

Data Center Jira Service Management 

1-250 agenata: 5 %
251-1,000 agenata: 10 %
1,001+ agenata: 15 %

 

Data Center Confluence

500–1.000 korisnika: 5 %
1.001–5.000 korisnika: 10 %
5.001+ User: 15 %

 

 

Prilagodba povlaštenih cijena

Proizvod Povećanje u %

Data Center Jira Software 

25 % 

Data Center Confluence

10-27 %2 

2 S povećanjem Confluence Advantaged Pricing Plana dosegnuta je cijena iz popisa.

Moritz 1

Osigurajte si trenutnu cijenu Data Centra odmah!

Javite se našem timu do 9. veljače 2024. kako biste dobili ponudu3.

Zatražite ponudu odmah!

3Ponuda vrijedi 2 tjedna od datuma izdavanja.

Ili prijeđite na Atlassian Cloud s nama.

Uz besplatnu procjenu clouda i migraciju po fiksnoj cijeni, olakšavamo vam početak rada s Atlassian Cloudom.

Zatražite troškove migracije

Customer Assessment