veniture Blog

Stručni uvidi i novosti iz Atlassian svijeta i još mnogo toga

 
004-conversation-1

Agile at Scale

4 min read

Agilne metode u usporedbi: Scrum vs. Kanban vs. SAFe® vs. LeSS

Agilni rad više je nego samo popularna riječ u modernom razvoju softvera i upravljanju projektima. Predstavlja skup načela i praksi čiji je cilj...

Read More

3 min read

Rally vs. Jira vs. Jira Align

Kako organizacije nastoje postati ili ostati agilne, traže softverska rješenja za agilno upravljanje projektima koja im mogu pomoći u usvajanju...

Read More